dimecres, 4 de febrer del 2009

Noves codificacions de sortides i entrades per als vehicles

La RET ha instaurat enguany un nou sistema de codificacions per a que tots els vehicles que surtin del parc registrin tots els seus moviments. De fet, aquest sistema no es nou dins del cos, ja que l'any passat s'aplicava en algunes regions d'emergència i molt timidament per part d'algun comandament del nostre parc.


A partir d'ara ja és d'obligat compliment l'enregistrar tots els moviments que són inherents en un servei d'un vehicle de bombers, com pot ser la sortida, l'arribada al sinistre, la tornada del mateix i l'arribada al parc. Tots aquests moviments han de quedar grabats mitjançant l'emissora del vehicle i de manera manual.


Per recordar aquesta nova metodologia, s'han col.locat unes enganxines dins dels nostres vehicles. N'hi van dos per cap, una davant del seient del comandament, i l'altra (més petita) en el PTT de l'emisora.


Així doncs, tots els moviments que faran els nostre camions quedaran enregistrats i sempre que es vulgui, es podran saber tant els temps de resposta des de que l'avis arriba al parc (via emissora) fins la sortida del vehicle, com la durada del servei i el temps que es triga per retornar al parc.


També està pensat i desenvolupat per saber en cada moment l'estat del vehicle, si està operatiu, si està en servei, si està tornant cap al parc, etc... mitjançant el SIG. D'aquesta manera també es pot saber en tot moment des de CCR el personal que queda en el parc.


veure el funcionament

 
Bombers Tarragona - © 2007 Template feito por Templates para Você