divendres, 13 de gener del 2012

Pràctiques nocturnes

En el torn D del parc de Tarragona s'han iniciat un seguit de pràctiques nocturnes per tal d'adquirir el major nombre d'habilitats possibles en serveis on la manca de llum perjudiqui les metodologies de treball.


La primera d'elles va ser la simulació d'un accident nocturn, on es van tenir que ficar tots els mitjans possibles per crear la major il.luminació en la zona de l'escenari.

Gràcies aquestes pràctiques es poden detectar de manera anticipada alguns problemes que poden ser resolts en el mateix exercici, la qual cosa permet afrontar els serveis amb moltes més garanties d'èxit.

 
Bombers Tarragona - © 2007 Template feito por Templates para Você