dijous, 10 de febrer del 2011

Jornades de metodologia d'instal.lació i posicionament tàctic en incendis urbans

Aquesta setmana s'han iniciat les jornades de metodologia d'instal.lació i posicionament tàctic en incendis urbans. Aquestes jornades, que es realitzen en dos seus diferents (Valls i Cambrils), les realitzen tots els bombers de la regió de Tarragona, garantint així una major difussió d'aquestes metodologies de treball.
Els objectius d'aquestes sesions són varis, però podrien destacar els següents: Una disposició estratègica de mitjans humans i materials, assegurar que totes les eines i materials estiguin disponibles en el lloc d’actuació amb el mínim temps, un repartiment equitatiu d’esforços, una assignació prèvia de responsabilitats i descriure les tasques individuals de cadascun dels integrants de l'equip, visualitzar i interioritzar els rols assumits, i homogeneïtzar una metodologia de treball.

 
Bombers Tarragona - © 2007 Template feito por Templates para Você