divendres, 25 de setembre del 2009

Jornada de pràctiques i habilitats amb el FRQ 6.12.55


Els dies 29, 30 setembre i 1, 2 d’octubre es realitzarà en el parc de bombers de Tarragona les jornades programades i liderades des de la Unitat Tècnica de Riscos Tecnològics de la Divisió d’Operacions, en les quals participaran els bombers que estan de guàrdia dels parc de Mollerussa i el parc de Tarragona.

Els continguts de les jornades es la realització de practiques, habilitats, manipulació i maniobres amb l’equipament, eines i materials de dotació del FRQ, en escenaris simulats i de risc químic, amb un volum de recursos humans de 18 a 20 bombers.

La cobertura de mínims operatius dels parcs esmentats es realitzarà amb personal de Major Dedicació (MD) de les regions corresponents.

Des de les 8:00 fins les 16:00 el personal de guàrdia de torn queda alliberat de la guàrdia per poder realitzar les practiques. De 8 a 9 hores es tindria que esmorzar, per començar a les 9:00 hores en l’aula del parc la part d’explicació de la Jornada.

La jornada acabarà aproximadament a les 14:00 desprès de realitzar el judici crític de les maniobres.
Intentem entre tots aprofita al màxim aquest tipus de pràctiques, que ens donarà seguretat en les intervencions, habilitats en l’ús d’equipament específic i dinamisme en les maniobres amb tots els recursos operatius de personal.

 
Bombers Tarragona - © 2007 Template feito por Templates para Você