dimarts, 1 de novembre del 2011

Què fer en cas d'incèndi

Avisi al telèfon d'emergències 112.
Conegui les possibles rutes d'escapament.
Conegui l'ubicació d'extintors casolans i el seu maneig.
Talli el corrent elèctric i l'entrada de gas.
Si és possible, retiri els productes combustibles o inflamables pròxims al foc.
Intenteu apagar el foc només si és petit i es pot controlar.
Si intenta apagar-lo, s'ha de situar entre el foc i la via d'escapament.
No utilitzeu aigua:
- Quan el foc pugui assolir instal·lacions elèctriques.
- Quan l'incendi és de líquids inflamables (oli, gasolina, etc.).
Si no pot apagar-lo, no corri riscos inútils, busqui un lloc segur i abandoni la zona.
En abandonar el lloc incendiat:
- Tanqueu les portes en sortir.
- Gateixi si hagués fum.
- No empenti a altres afectats.
No utilitzeu els ascensors com a via d'evacuació.
No s'aturi fins a situar-se prou lluny del lloc del sinistre i no entorpeixi la sortida d'altres possibles persones afectades.
Si l'escala és plena de fum mantingueu-vos en el vostre habitatge.
En cas de no poder abandonar l'habitatge pel foc:
- Tanqueu-vos a una habitació.
- Tapi les escletxes de la porta, preferiblement amb draps mullats per evitar que entri fum.
- Feu-vos veure per la finestra.
Si s'incendia la roba, no corri. Estireu-vos a terra i rodi sobre si mateix.
Igualment, si s'observa a algú a qui se li ha incendiat la roba, tiri'l al terra i cobreixi'l amb una manta o similar i apreti fins a extingir les flames.
Si s'incendia el cabell, cal tapar el cap ràpidament amb un drap humit.
Davant de qualsevol emergència truqueu al 112.

 
Bombers Tarragona - © 2007 Template feito por Templates para Você