dimarts, 25 de gener del 2011

Jornada de Rescat en Accidents de Trànsit

El parc de bombers de Tarragona ha iniciat el programa formatiu per aquest any 2011. Les jornades de rescat en accidents de trànsit han estat les primeres en realitzar el personal del nostre parc, juntament amb els companys del parc de Valls que han estat convidats per l'ocasió.

Les jornades es realitzen durant la guàrdia de tots els torns, facilitant així la formació dels nostres bombers, fet que comporta una major homogenització del coneixements i garanteix que s'estableixin en les sinistres els mateixos metodes i plans d'actuació.

La jornada de Rescat en Accidents de Trànsit recorda i actualitza tant les diferents maniobres i materials, com estableix uns criteris unitaris d'actuació pels comandaments del noste parc.

Esperem que durant aquest any 2011 els bombers del parc de tarragona puguin actualitzar i reciclar els seus coneixements durant la seva jornada laboral gràcies a totes les jornades que s'aniran organitzant, per guanyar en eficacia i seguretat.

 
Bombers Tarragona - © 2007 Template feito por Templates para Você